شماره تماس: 66725276-66722687

شماره همراه :09125061307-09121554156

دورنگار: 66722687

ایمیل :[email protected]

دفتر فروش :تهران -خیابان حافظ-خیابان جامی -کوچه کسری – پلاک -30واحد 11

فروشگاه مرکزی: تهران- میدان امام خمینی ،خیابان ناصر خسرو،پلاک 216،فروشگاه هام